Legalizacja zbiorników LPG i CNG

 

Trwałość zbiorników LPG oraz CNG sjest przewidziana na 20 lat eksploatacji. Warunkiem jest przeprowadzenie badania technicznego po 10 latach użytkowania.

Nasza firma posiada uprawnienia do wykonywania legalizacji zbiorników LPG oraz CNG, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Wykonujemy:

 • Badania okresowe (legalizację) zbiorników LPG, CNG
 • Legalizację zbiorników LPG, CNG w autach sprowadzonych z zagranicy
 • Instalację zbiorników LPG,CNG w pojazdach

Zbiorniki mogą być legalizowane po zdemontowaniu przez Klienta lub personel naszej firmy.

 

Wymagania

Istnieją pewne przesłanki uniemożliwiające legalizację zbiorników LPG, CNG.

 • Zbiornik niedopuszczony przez TDT
 • Oznaczenie Koniec Eksploatacji ( KE )
 • Brak oznaczenia na tabliczce znamionowej zbiornika
 • Brak adnotacji o zamontowanej instalacji LPG w dokumentach pojazdu
 • Korozja zbiornika, uszkodzenie, itp


 

Cennik

 • Średnia cena wymiany zbiornika i wielozaworu to:  700-800zł
 • Cena legalizacji zespołu zbiornik – wielozawór to: 300 zł
 • Cena legalizacji zbiorników instalacji 5 generacji (z pompą gazu w zbiorniku): 450zł
 • Cena legalizacji zbiornika zdemontowanego z auta to: 250zl lub 400zł

W przypadku gdy zbiornik został zamontowany nietypowo (np. z osłonami, pod autem, zbiornik zewnętrzny zamontowany wewnątrz) pobrana zostanie dopłata za demontaż i montaż zbiornika w wysokości od 50zł do 100zł

 

Kontakt

TRANS-POL PIOTR SZCZĘŚNIAK
Tyniec n/ Ślężą
ul. Szkolna 31

kom. 605 135 417

Zobacz mapę dojazdu